navigatie: home > giften
Giften

Alle giften en schenkingen zijn welkom om ons doel te kunnen bereiken. Teveel patiënten zitten sociaal geïsoleerd en die willen we terug in de maatschappij brengen!

Zonder de steun van gezonde mensen kan onze vzw onmogelijk werken.

 

Hoe kan je onze werking ondersteunen?


Fibroveerke is voor 2019 door het Ministerie officieel erkend als instelling voor mindervaliden.

Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro. We sturen u graag een fiscaal attest toe.

REKENINGNUMMER FIBROVEERKE : BE61979239115917

Melding : gift

 

Onze contactgegevens zijn hier te vinden.

 

Wij danken u alvast voor uw belangstelling en bijdrage.