navigatie: home > giften
Giften

Alle giften en schenkingen zijn welkom om ons doel te kunnen bereiken. Teveel patiënten zitten sociaal geïsoleerd en die willen we terug in de maatschappij brengen!

Zonder de steun van gezonde mensen kan onze vzw onmogelijk werken.

 

Hoe kan vzw Fibroveerke gesteund worden?


De vereniging is tot 2019 door het Ministerie officieel erkend als instelling voor mindervaliden.

Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro. We sturen u graag een fiscaal attest toe.

REKENINGNUMMER FIBROVEERKE : 979-2391159-17

Melding : gift

 

Onze contactgegevens zijn hier te vinden.

 

Wij danken u alvast voor uw belangstelling en bijdrage.