navigatie: home > vzw > praatgroepen
Praatgroepen

Ervaringsdeskundigen geven raadgevingen door aan lotgenoten. We zochten een manier om de sociale contacten te verbeteren, dus vandaar het origineel werkend initiatief met praatuurtjes over gans het land. Een groot succes te noemen, praatgroepen van 65 lotgenoten zijn geen uitzondering!

Vanuit eigen ervaring willen we aantonen dat hulp vragen en krijgen van lotgenoten en vooral het « leren leven » met fysische en psychische problemen, toch nog de moeite loont ! De professionele hulpverlening is op dat vlak vaak ontoereikend. Teveel mensen kampen met depressieve gevoelens en sluiten zich op. Door de fysieke beperking van sommigen is het niet mogelijk om zich ver te verplaatsen. Vandaar organiseren we praatuurtjes in diverse regio’s.

Het centraal punt geeft voordrachten en organiseert sociale, culturele of informatieve activiteiten over gans het land.

Fibroveerke wil de contactmogelijkheden voor de familieleden van patiënten beklemtonen.

Op de praatuurtjes leren partners van lotgenoten elkaar kennen. Dit initiatief werkt bijzonder goed. Het is voor lotgenoten een positieve stimulans te zien dat partners het goed onder elkaar kunnen vinden, al is het dan op een héél andere manier! Dat kan op een praatuurtje zowel onder partners een kaartspel zijn, als onder de kinderen een gezelschapsspel.

De ervaringsdeskundigen scheppen een vertrouwelijke band met alle lotgenoten. Uit ervaring weten we dat de houding en de inzet van de nieuwe lotgenoten uiteindelijk zal bijdragen tot de kwaliteit van de hulpverlening! Op deze positieve manier slagen onze vrijwilligers erin om hun eigen perspectieven te verbreden en de keuzemogelijkheden te verruimen.